Phòng trừ sâu bệnh cây sầu riêng ruột đỏ bằng biện pháp hóa học và sinh học

trừ sâu bệnh cây sầu riêng ruột đỏ

Để tạo ra những trái sầu riêng ruột đỏ có năng suất cao và chất lượng, ngoài khâu chọn giống thì việc phòng sâu bệnh cũng hết sức quan trọng, nắm rõ triệu chứng và cách đối phó sâu bệnh sẽ giúp  người trồng quản lý tốt vườn cây sầu riêng của mình. Vậy cụ […]

Đọc thêm