Kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học cho vườn sinh thái cây sầu riêng

Nếu những người đang trồng cây sầu riêng dona mà lại muốn đẩy nhanh quá trình sinh trưởng của cây, muốn có cành lá xum xuê, hạn chế hiện tượng rụng quả. Muốn cây ra quả to và ngọt đậm, màu vỏ của quả phải sáng và đẹp và kéo dài thời gian bảo quản. […]

Đọc thêm


Phòng trừ sâu bệnh cây sầu riêng ruột đỏ bằng biện pháp hóa học và sinh học

trừ sâu bệnh cây sầu riêng ruột đỏ

Để tạo ra những trái sầu riêng ruột đỏ có năng suất cao và chất lượng, ngoài khâu chọn giống thì việc phòng sâu bệnh cũng hết sức quan trọng, nắm rõ triệu chứng và cách đối phó sâu bệnh sẽ giúp  người trồng quản lý tốt vườn cây sầu riêng của mình. Vậy cụ […]

Đọc thêm